มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

   การประชุมวิชาการประจำปี 2567 "Update Influenza and COVID-19 of the Year 20242024-02-16
   การประชุมวิชาการประจำปี 2566 "Update Influenza and COVID-19 of the Year 2023"2023-10-10
   ไข้หวัดใหญ่หายไปไหนในยุค COVID-19 และควรดูแลตัวเองอย่างไร2023-10-10
   งานเสวนา ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19 วันที่ 23 มีนาคม 25652022-03-11
   การประชุมวิชาการประจำปี 2565 Update Influenza and COVID-19 of the Year 2022 วันที่ 23 มีนาคม 25652022-03-11
   การประชุมวิชาการประจำปี 2564 IFT Webinar on Influenza and COVID-19 วันที่ 29 กันยายน 25642021-09-21
   การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Update on Influenza in COVID-19 Era วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ2021-01-31
   การอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์2015-11-27
   การฝึกอบรมการดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล เพื่อรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558 ณ. ห้องประชุมฟ้าหลวง 5 ชั้น 2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี2015-03-25
   งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ2015-01-16
   การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ. ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย2014-12-23
   การฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ. ห้องประชุมแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์2014-11-18
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี2014-08-02
   ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทยณ ห้องประชุมศรีสกล A โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนครวันที่ 24-25 กรกฎาคม 25572014-07-23
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี2014-06-19
   การประชุมวิชาการClinical Management of Influenza 2014 and MERS – CoVวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม The Emerald2014-05-07
   การประชุมวิชาการการวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมนันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์จังหวัดเชียงใหม่2014-04-22
   การประชุม เรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จ.สตูล2014-01-19
   ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี2013-03-15
   การอบรมเรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม2012-05-30
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last