มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

วันที่ : 2009-08-24


สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness from Plan to Action
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟีเทล ราชา ออคิต จังหวัดขอนแก่น

รายงานการประชุม Guideline สำหรับการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548

August 18, 2005
เรื่อง
วิทยากร
Overview of Influenza Surveillance
Dr. Anne Moen, CDC, USA
Update of World Influenza Situation Human
Dr. Alan Hampson WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, Melbourne
Evolution of Influenza Virus and Global Situation of Influenza on Animal
Dr. Kennedy Shortridge
 
Surveillance in Animal
Dr. Chantanee BuranathaiDept. of Livestock Development, Min of Agriculture
Laboratory Surveillance
Khun Pranee Thawatsupha National Institute of Health, Dept of Medical Sci
Vaccine Development
Dr. Pathom Sawanpanyalerd
DG-Dept of Medical Sciences
Clinical Aspects of Influenza
Associate Prof. Tawee Chotpitayasunondh Queen Sirikit National Child Health Institute
Pathogenesis and Pathology of Human Avian Influenza Fatal Case Dr. Mongkol Uiprasertkul
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Antiviral Therapy for Influenza Associate Prof. Panpit Suwanagool
Infectious Disease Society
Disease Burden Dr. Viroj Tangcharoensatien
International Health Policy Program, MOPH
Infection Control Dr. Chariya Sangsajja
Bamrajnaradul Hospital


August 19, 2005
เรื่อง
วิทยากร
Surveillance Response in Thailand
Dr. Wanna Hanshaoworakul
Bureau of Epidemiology
Update on Global Preparedness Plan
Dr. Alan Hampson WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, Melbourne
 
Preparedness Plan for Thailand
Dr. Supamit Chunsuttiwat Dept. of Disease Control, Thai MOPH
Vaccine and Drug Stockpiles Dr.Sirisak Warintrawat
Department of Disease Control, Thai MOPH
Antiviral Therapy for Influenza Dr. Kulkanya Chokephaibulkit
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital  
Panel Discussion: Importance of Vaccination

- Northern Strain vs. Southern Strain Vaccine

- Immunization Consensus on Guideline

 Prof. Prasert Thongcharoen, IFT
Dr. Khanchit Limpakarnjanarat, IEIP  
Performance and Role of Rapid Influenza Tests in Thailand Dr. Khanchit Limpakarnjanarat, IEIP
 

        


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.