มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

   File นำเสนอ การอบรม การเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2017-02-27
   File นำเสนอ การอบรม "การเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา" ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 59 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ2016-09-26
   File นำเสนอการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2016-09-12
   File นำเสนอการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานี2016-09-12
   File นำเสนอประชุมเรื่อง Virus Zika 8 มี.ค 59 รร.รามาการ์เดนท์ กทม2016-09-12
   File นำเสนอประชุมเรื่อง “Influenza Conference 2016 “Understanding and Preventing Flu” วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์2016-09-12
   การเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน2559 �ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา2016-09-02
   File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 15-16 มีนาคม 2559 จ.พิษณุโลก2016-09-02
   File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 จ.ชุมพร2016-09-02
   File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 จ.น่าน2016-09-02
   File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.ลพบุรี2016-09-02
   File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้้าที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์2016-01-09
   Files นำเสนอเรื่อง Mers-CoV โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 15 มิถุนายน 25582015-06-22
   Files นำเสนอเรื่อง Mers-CoV วันที่ 9 มิถุนายน 25582015-06-11
   Files นำเสนอการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 8-9 มีนาคม 2558 จ.อุดรธานี2015-06-11
   Files นำเสนอการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 11-12 มีนาคม 2558 จ.เพชรบุรี2015-06-11
   Files นำเสนอ การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ. ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย2015-01-26
   Files นำเสนอการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 26-27 พย. 57 ณ ห้องประชุมแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์2014-12-16
   File นำเสนองานประชุมวิชาการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์2014-09-02
   File นำเสนอ งานประชุมเรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย 2557 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี2014-09-02
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last